This site requires Flash 10 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe

Web design and programming by I-Creativ. studio http://i-creativ.net

Мебели по поръчка - Алтех дизайн. Custom Furniture - Altech design

Кои са Алтех дизайн

---

Повече от 10 години ние от Алтех дизайн се стремим към съвършенство и красота и ако трябваше да намерим дума, с която да опишем, то тя е " посветени". Посветени на това което правим, ние искаме бъдеще, от което с гордост да погледнем назад.

Основната цел на АЛТЕХ ДИЗАЙН е създаването на стил, лукс и комфорт за нашите клиенти, чрез изграждането на уникални интериорни решения за дома, офиса, хотела, ресторанта, бутика или изложението.

---

Създаваме мебели по индивидуални проекти, отличаващи се с изключително качество на материалите и изпълнението.

Какви мебели правим

Ние внимателно наблюдаваме обкръжаващият ни свят, изследваме модата и дизайна и използваме само най-доброто. Разбираме нуждите на нашите клиенти и превръщаме всичко това в интериор, специално направен за тях. Работим с всякакви традиционни и модерни материали и технология.

Какви мебели да очаквате от нас:

- уникални и нестандартни интериорни решения в мебелите по поръчка;
- качество на изпълнението и материалите, с които работим;
- съвременен и ергономичен мебелен дизайн, съобразен със специфичните изисквания на вашия интериор

---

- имаме богат опит и предложения за всички нестандартни решения в интериора

- изпълнение на нестандартни интериорни решения и обзавеждане за офис, ресторант, хотел, магазин, изложбена зала, кухня, антре, спалня, дневна, гардероби и гардеробни системи, интериорни врати и др. - изработване на мебели по индивидуални проекти;

---

Услуги и изпълнение на нестандарнто обзавеждане по индивидуални проекти

Алтех дизайн. - Altech design - адреси

1320 Банкя, ул. Стефан Стамболов №8
тел: 02 997 72 57
мобилен: 0895 62 22 77
E-mail :office@altech-design.com
web: http://altech-design.com

уеб дизайн и разработка i-creativ студио

Балкантекс, София, България 2008 Бар EDEN, св. Влас България 2006 Бар White, София, България 2007 Carlo Fabiani, София, България 2008 Изложения - Балкантекс, София, България 2008 Изложения - Стилмет, София, България 2004 Giulian Watches, София, България 2007 Интериорни врати Частен клиент, София, България 2007 Частен клиент, София, България 2008 Частен клиент, София, България 2009 Ресторант и бар в Модерен театър, София, България 2008 Seta, София, България 2008 Стилмет, София, България 2004

Balkantex, Sofia, Bulgaria 2008 Bar EDEN, St. Vlas, Bulgaria 2006 Bar White, Sofia, Bulgaria 2007 Carlo Fabiani, Sofia, Bulgaria 2008 Exhibitions - Balkantex, Sofia, Bulgaria 2008 Exhibitions - Steelmet, Sofia, Bulgaria 2004 Giulian Watches, Sofia, Bulgaria 2007 Interior doors Private client, Sofia, Bulgaria 2007 Private client, Sofia, Bulgaria 2008 Private client, Sofia, Bulgaria 2009 Restaurant and Bar in Modern Theatre, Sofia, Bulgaria 2008 Seta, Sofia, Bulgaria 2008 Steelmet, Sofia, Bulgaria 2004


Мебели,Алтех дизайн,поръчка,стил,комфорт,изграждане,уникални,интериорни решения,за дома,офиса,хотела, ресторанта,бутика,изложение,мебели-индивидуални,мебели проекти, качество на материалите и изпълнението.

About Altech design

---

More than 10 years we from Altech Design strive for perfection and beauty, and if we had to find a word that describes us it is "dedicated". Dedicated to what we do, we want the future, from where we would proudly look back.

The main goal of Altech Deign is the creation of style, luxury and comfort for our customers, by building unique interior solutions for home, office, hotel, restaurant, boutique or exhibition hall.

---

We make furniture on individual projects, along with an exceptional quality of materials and execution.

What kind of furniture we make

We carefully observe the surrounding world, study fashion and design and use only the best. We understand the needs of our customers and transform all in interior that is specially made for them. We work with both traditional and modern materials and technology.

What furniture you could expect from us:

- Unique and custom interior solutions in furniture;
- Quality construction and quality materials
- ergonomic furniture and contemporary design tailored to the specific requirements of your interior

---

- We have extensive experience and proposals for all non-standard solutions in the interior

- implementation of unconventional interior solutions; - manufacture of furniture on individual projects - construction of unconventional furniture for your home, office, restaurant, hotel, shop or showroom; - implementation of unique interior solutions for office furniture, kitchen, hall, bedroom, living room, and wardrobe systems, wardrobes, interior doors and

---

services and implementation of non-standard interior equipment on individual projects.

Алтех дизайн стил, лукс и комфорт,изграждането на уникални интериорни решения за дома, офиса, хотела, ресторанта, бутика или изложението. Мебели по индивидуални проекти, отличаващи се с изключително качество на материалите и изпълнението.